Over generaties zorgen voor elkaar

Wellicht bent u nieuwsgierig geworden door de titel op de voorpagina “Generaties zorgen voor elkaar!”.

Zorgen

Misschien zorgt u voor uw ouders. Helpt u uw kinderen bij de aankoop van hun eerste huis. Past u op de kleinkinderen en maakt u graag actief onderdeel uit van uw familie en ondersteunt u, met liefde, de carrières van uw kinderen. Biedt u uw hulp aan aan uw buren, vrienden of kennissen. Of misschien kunt u zelf wel hulp of zorg gebruiken? En ja, misschien helpt u gewoon graag anderen!

Ons idee

Het idee voor deze uitgave is ontstaan doordat we zelf stukje bij beetje mantelzorger werden. Door de verhalen van vrienden wier kinderen extra aandacht en zorg nodig hebben. Door onze eigen volwassen kinderen omdat we zelf intensief betrokken worden bij hun gezinsleven. Kortom we ervaren steeds meer verbinding en zien de generaties onderling voor elkaar de zorg oppakken. In deze fasen van intensieve contacten en zorg werden we soms zelf overvallen door heel simpele vragen waarvoor we niet direct een praktische oplossing konden vinden. Soms omdat oplossingen gewoon nog niet bestonden of omdat we er geen weet van hadden.

Inspelen op behoeften

Door de terugtrekkende overheid, de ouder wordende samenleving en de tendens dat we er gewoon weer voor elkaar willen zijn, staan
er mensen op die op eigen initiatief inspelen op speciale behoeftes. Zij zorgen voor oplossingen waarbij ontzorgen, aandacht, praktische ondersteuning en betrokkenheid door alle generaties heen centraal staan. Wij maken u graag deelgenoot van de bijzondere organisaties die we op onze zoektocht tegenkwamen.

Samen

Samen, (Sandra, Rina, Rebecca, Jolanda en Caroline) hebben we ook nagedacht welke behoeftes er met het oog op Generaties zorgen voor elkaar nog meer kunnen ontstaan. We hebben hierbij in eerste instantie uit onze eigen ervaringen geput. Hierdoor is deze uitgave niet compleet, maar we hopen wel verrassend.

Betrokken

Via deze website informeren de verschillende betrokken organisaties over hun eigen dienstverlening.

 

Meer weten of samenwerken? Neem contact met ons op.